โรงพิมพ์ ถุงกระดาษ Paper Bag

ถุงกระดาษ  โรงงานผลิตถุงกระดาษ ถุงกระดาษคราฟท์ ถุงกระดาษสีขาว ถุงกระดาษใส่อาหาร ผลิตถุงกระดาษราคาถูก

 

โปรโมชั่น 18 แบบมาตรฐาน "ถุงกระดาษ" 

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง ได้จัดทำโปรโมชั่นถุงกระดาษโดยใช้แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 18 แบบ โดยแบ่งจากขนาดถุงเป็น S, M และ L ขนาดละ 6 แบบ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดของ ขนาด, ชนิดกระดาษ, ความหนากระดาษ, การเคลือบ โดยจะมีจำนวนและราคาให้ท่านสามารถตรวจสอบได้ทันที ท่านที่สั่งผลิตถุงกระดาษแบบโปรโมชั่น จะได้ราคาพิเศษและจะได้รับ Template การทำถุงในรูปแบบ .ai ซึ่งช่วยให้ท่านทำอาร์ตเวิร์คถุงกระดาษได้รวดเร็วมากขึ้น ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนชนิดกระดาษ ความหนาแกรมกระดาษ การเคลือบ และเชือกหูหิ้วถุง ตามความต้องการได้ (ยกเว้นไม่สามารถเปลี่ยนขนาดและรูปแบบไดคัท)

 

ถุงขนาด S

 

ถุงขนาด M

 

ถุงขนาด L

 

 กรุณา CLICK เพื่อขอราคาสำหรับถุงแบบโปรโมชั่น