โรงพิมพ์ออฟเซ็ท, ดิจิตอลออฟเซ็ท, สติ๊กเกอร์ติดรถ และงานพิมพ์อิงค์เจ็ท