script id="salesdesk-widget-script" src="https://api-salesdesk.readyplanet.com/js/salesdesk-widget-v2.min.js?business_id=29730b9b054aa8521ad3187f7bc3d35b" type="text/javascript" charset="UTF-8">

โรงพิมพ์ ออฟเซ็ท, โรงพิมพ์ดิจิตอล Digital Offset, พิมพ์ Inkjet, สติ๊กเกอร์ติดรถ บริษัท, กรอบลอยผ้าแคนวาส, ป้ายไวนิล

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง (Laxmirung) ... โรงพิมพ์ลาดพร้าว งานคุณภาพ ไม่กำหนดขั้นต่ำ รับส่งสินค้าทั่วประเทศ

โรงพิมพ์ ลักษมีรุ่งเป็นโรงพิมพ์ ที่ลาดพร้าว 101 ให้บริการพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอลออฟเซ็ท อิงค์เจ็ท และ สติ๊กเกอร์โฆษณาติดรถ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น โรงพิมพ์ ที่ให้บริการครบวงจรและดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย โรงพิมพ์ ลักษมีรุ่ง ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจร กระบวนการพิมพ์ Offset Printing สำหรับงานคุณภาพ จำนวนพิมพ์มาก ราคาต่อหน่วยต่ำ ไม่แพง และ กระบวนการพิมพ์ Digital Offset หรือ Digital Printing ที่เน้นงานพิมพ์คุณภาพ เหมาะกับ งานพิมพ์จำนวนน้อย ไม่กำหนดขั้นต่ำ โรงพิมพ์ดิจิตอล สามารถตอบสนองงานที่เร็ว งานด่วน งบประมาณไม่แพง นอกจากบริการ โรงพิมพ์ออฟเซ็ทและดิจิตอลออฟเซ็ท เรายังเป็นโรงพิมพ์ ระบบอิงค์เจ็ท Indoor & Outdoor ที่ใช้เครื่องพิมพ์ HP Latex ที่ให้คุณภาพงานพิมพ์ดีที่สุด เราให้บริการสติ๊กเกอร์ติดรถ Car Wrap และ Electrocut สำหรับ งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่ใช้งบลงทุนต่ำแต่ได้ผลสูงที่สุด

#โรงพิมพ์ลาดพร้าว #โรงพิมพ์ลาดพร้าว 101 #โรงพิมพ์โพธิ์แก้ว