สติ๊กเกอร์ภายนอก 3M และตัดสติ๊กเกอร์ Electrocut

3M Removable Sticker & Electrocut