Book&Journal

งานพิมพ์หนังสือ (Commercial Print) สเปคงานตามสั่ง

ลูกค้าที่ต้องการสั่งพิมพ์งานประเภทหนังสือ คู่มือ วารสาร วิทยานิพนธ์ และรายงานต่าง ๆ กรุณาส่งข้อมูลด้านล่างมาที่อีเมล์ : laxmirung1970@gmail.com หรือ Line ID : @laxmirung เจ้าหน้าที่จะทำใบเสนอราคาส่งให้ทางอีเมล์ทันที

- ขนาดสำเร็จของหนังสือ หน่วยเป็น ซ.ม. หรือ นิ้ว 
- จำนวนกี่หน้า (ขอเป็นจำนวนรวมปก)
- เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา หรือ ไสกาว (ควรมีจำนวนหน้า 56 หน้ารวมปกขึ้นไป) หรือ เย็บกี่ไสกาว
- ชนิดกระดาษที่พิมพ์ปก (การ์ดอาร์ต, กระดาษกรีนการ์ด, ฯลฯ) ขนาดกี่แกรม และปกเคลือบ UV, ลามิเนตด้าน หรือลามิเนตเงา
- ชนิดกระดาษที่พิมพ์เนื้อใน (อาร์ตมัน, อาร์ตด้าน, ปอนด์, กรีนรีด, กรีนออฟเซ็ท ฯลฯ) กี่แกรม 
- ปกและเนื้อในพิมพ์กี่สี (1 สี, 2 สี, 4 สี หรือมีสีพิเศษ กรุณาแจ้ง Pantone และถ้ามีปูพื้นเต็มงานกรุณาแจ้งด้วย)
- การทำมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) เช่น Spot UV, ปั๊ม K ทองหรือเงิน, ปั๊มนูน, ฯลฯ
- Contact : ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, โทร, แฟ็กซ์., มือถือ และอีเมล์

งานพิมพ์หนังสือ ระบบ Digital Offset 

 

 ลูกค้าที่สนใจงานพิมพ์งานประเภทหนังสือที่สเปคตรงกับใบราคาด้านบน หรือต้องการปรับสเปคงาน กรุณาส่งข้อมูลมาที่อีเมล์ : laxmirung1970@gmail.com หรือ Line ID : @laxmirung เจ้าหน้าที่จะทำใบเสนอราคาส่งให้ทางอีเมล์ทันที

 

งานพิมพ์ เมนูอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Menu)

 

 ลูกค้าที่สนใจงานพิมพ์งานประเภทเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ที่สเปคตรงกับใบราคาด้านบน หรือต้องการปรับสเปคงาน กรุณาส่งข้อมูลมาที่อีเมล์ : laxmirung1970@gmail.com หรือ Line ID : @laxmirung เจ้าหน้าที่จะทำใบเสนอราคาส่งให้ทางอีเมล์ทันที