Commercial Print

งานพิมพ์โฆษณา (Commercial Print) แบบสั่ง

ลูกค้าที่ต้องการสั่งทำงานพิมพ์โฆษณา (Commercial Print)  กรุณาส่งข้อมูลด้านล่างมาที่อีเมล์ : laxmirung1970@gmail.com หรือ Line ID : @laxmirung เจ้าหน้าที่จะทำใบเสนอราคาส่งให้ทางอีเมล์ทันที

ประเภท ใบปลิว (Flyer or Handbill) แผ่นพับ (Pamphlet)

- ขนาดสำเร็จของ ใบปลิว และ แผ่นพับ หน่วยเป็น ซ.ม. หรือ นิ้ว 
- ขนาดกางออก ในกรณี แผ่นพับ และแจ้งว่าพับอย่างไร (1 พับ 2 ตอน, 2 พับ 3 ตอน, พับหน้าต่าง หรือพับแบบไหนกรุณาแจ้งด้วย)
- ชนิดของกระดาษ (อาร์ตมัน, อาร์ตด้าน, ปอนด์, กรีนออฟเซ็ท, กรีนการ์ด, กระดาษรีไซเคิล) และ แกรมกระดาษ 
- พิมพ์กี่สี (1 สี, 2 สี, 4 สี หรือมีสีพิเศษ กรุณาแจ้ง Pantone และถ้ามีปูพื้นเต็มงานกรุณาแจ้งด้วย)
- เคลือบด้าน หรือ เคลือบเงา
- การทำมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) เช่น Spot UV, ปั๊ม K ทองหรือเงิน, ปั๊มนูน, ฯลฯ
- Contact : ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, โทร, แฟ็กซ์., มือถือ และอีเมล์

ประเภท โบรชัวร์ (Brochure) แค็ตตาล็อก (Catalogue) 

- ขนาดสำเร็จของ โบรชัวร์และแค็ตตาล็อก (กว้าง x ยาว) หน่วยเป็น ซ.ม. หรือ นิ้ว 
- จำนวนกี่หน้า (ขอเป็นจำนวนรวมปก)
- เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา หรือ ไสกาว (ควรมีจำนวนหน้า 56 หน้ารวมปกขึ้นไป)
- ชนิดกระดาษที่พิมพ์ปก (การ์ดอาร์ต, กระดาษกรีนการ์ด, ฯลฯ) ขนาดกี่แกรม และปกเคลือบ UV, ลามิเนตด้าน หรือลามิเนตเงา
- ชนิดกระดาษที่พิมพ์เนื้อใน (อาร์ตมัน, อาร์ตด้าน, ปอนด์, กรีนรีด, กรีนออฟเซ็ท ฯลฯ) กี่แกรม 
- ปกและเนื้อในพิมพ์กี่สี (1 สี, 2 สี, 4 สี หรือมีสีพิเศษ กรุณาแจ้ง Pantone และถ้ามีปูพื้นเต็มงานกรุณาแจ้งด้วย)
- การทำมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) เช่น Spot UV, ปั๊ม K ทองหรือเงิน, ปั๊มนูน, ฯลฯ
- Contact : ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, โทร, แฟ็กซ์., มือถือ และอีเมล์

 

งานพิมพ์โฆษณา (Commercial Print) ระบบ Digital Offset  

 

 

ลูกค้าที่สนใจงานพิมพ์โฆษณารายการใด กรุณาส่งข้อมูลมาที่อีเมล์ : laxmirung1970@gmail.com หรือ Line ID : @laxmirung เจ้าหน้าที่จะทำใบเสนอราคาส่งให้ทางอีเมล์ทันที