Company Folder

แฟ้มบริษัท Company Folder

แฟ้มกระดาษแบบสั่งทำ

ลูกค้าที่ต้องการสั่งทำแฟ้มกระดาษตามสเปคที่กำหนดเอง กรุณาส่งข้อมูลด้านล่างมาที่อีเมล์ : laxmirung1970@gmail.com หรือ Line ID : @laxmirung เจ้าหน้าที่จะทำใบเสนอราคาส่งให้ทางอีเมล์ทันที

- ขนาดสำเร็จ (ขนาดที่พับแฟ้ม) หน่วยเป็น ซ.ม. หรือ นิ้ว
- ความสูงของกระเป๋าแฟ้มด้านใน มี 1 หรือ 2 กระเป๋า
- ขนาดสันแฟ้ม (ถ้ามี) หน่วยเป็น ซ.ม.
- พิมพ์กี่สี (1 สี, 2 สี, 4 สี, ถ้ามีสีพิเศษกรุณาระบุ Pantone และถ้ามีการพิมพ์ตีพื้นแฟ้ม กรุณาแจ้งด้วย)
- เคลือบด้าน หรือ เคลือบเงา
- จำนวนที่ต้องการผลิต
- ชนิดของกระดาษและความหนาของกระดาษ หน่วยเป็นแกรม
- การทำมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) เช่น Spot UV, ปั๊ม K ทองหรือเงิน, ปั๊มนูน, ฯลฯ
- Contact : ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, โทร, แฟ็กซ์., มือถือ และอีเมล์
 

แฟ้มกระดาษ "ไม่มีสัน" แบบ PROMOTION

ลูกค้าที่ต้องการงานที่ประหยัดและจำนวนพิมพ์แฟ้มกระดาษจำนวนน้อย สามารถเลือกแบบมาตรฐานด้านล่างนี้ได้ ซึ่งจะมีขนาด จำนวน และราคาระบุอย่างชัดเจน สำหรับราคาแฟ้ม 1 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านหลังและกระเป๋า ส่วนราคาแฟ้ม 2 ด้าน คือพิมพ์เหมือน 1 ด้าน แต่พิมพ์ด้านในแฟ้มเพิ่มด้วย

 

กรุณาเลือกแบบที่ตรงกับความต้องการของท่าน (หากมีสเปคใดต้องการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้) แล้วส่งข้อมูลมาที่อีเมล์ : laxmirung1970@gmail.com หรือ Line ID : @laxmirung เจ้าหน้าที่จะทำใบเสนอราคาส่งให้ทางอีเมล์และจะจัดส่ง Template ของแฟ้มให้กับท่านเพื่อใช้ในการวางอาร์ตฟรี

 

แฟ้มกระดาษ "มีสัน" แบบ PROMOTION

ลูกค้าที่ต้องการงานที่ประหยัดและจำนวนพิมพ์แฟ้มกระดาษจำนวนน้อย สามารถเลือกแบบมาตรฐานด้านล่างนี้ได้ ซึ่งจะมีขนาด จำนวน และราคาระบุอย่างชัดเจน สำหรับราคาแฟ้ม 1 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านหลังและกระเป๋า ส่วนราคาแฟ้ม 2 ด้าน คือพิมพ์เหมือน 1 ด้าน แต่พิมพ์ด้านในแฟ้มเพิ่มด้วย เฉพาะแฟ้มมีสัน ทางโรงพิมพ์จะทำการติดเทป 2 หน้าตรงส่วนกระเป๋า ลูกค้าจะต้องลอกเทปและขึ้นรูปแฟ้มเอง เพื่อไม่ให้แฟ้มเกิดความเสียหาย

กรุณาเลือกแบบที่ตรงกับความต้องการของท่าน (หากมีสเปคใดต้องการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้) แล้วส่งข้อมูลมาที่อีเมล์ : laxmirung1970@gmail.com หรือ Line ID : @laxmirung เจ้าหน้าที่จะทำใบเสนอราคาส่งให้ทางอีเมล์และจะจัดส่ง Template ของแฟ้มให้กับท่านเพื่อใช้ในการวางอาร์ตฟรี