ReadyPlanet.com
dot dot


Portfolio ตัวอย่างผลงาน


สั่งซื้อ/ชำระเงิน

 

วิธีการสั่งซื้อ

ท่านสามารถติดต่อสั่งซื้อบริการโดยส่งรายละเอียดมาที่ E-mail :  info@laxmirung.com  หรือ mail@laxmirung.com ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านไปทันที หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาโทรแจ้งได้ที่หมายเลข 084 008 5252 หรือ 084 123 9692 ทางเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

 

วิธีการชำระเงิน

♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
กสิกรไทย ถนนนวมินทร์ 36 ออมทรัพย์ 077-2-03726-2
       

Download แบบฟอร์มการชำระเงิน
Download แบบฟอร์มการชำระเงิน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และ กรุณา แฟกซ์หรืออีเมล์แบบฟอร์มกลับมาทางบริษัท
ที่เบอร์แฟ็กซ์. 02 948 4440 หรือ อีเมล์ mail@laxmirung.com 

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน"ที่ โทรสารหมายเลข 02 948 4440 หรือ อีเมล์ mail@laxmirung.com

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

บริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด
ที่อยู่ 
 19, 21 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0105553057069

 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.

บริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด
 19, 21 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 เบอร์โทรมือถือ : 091 485 5445, 084 123 9692 เบอร์แฟ็กซ์ : 02 948 4440
อีเมล : laxmirung1970@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.laxmirung.com

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553057069