ReadyPlanet.com
dot dot


Portfolio ตัวอย่างผลงาน


ถุงกระดาษ

 

บริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด เป็นโรงพิมพ์ออฟเซ็ทที่เชี่ยวชาญงานพิมพ์ถุงกระดาษโดยตรง เรายินดีให้คำแนะนำวัสดุกระดาษสำหรับทำถุงและการเคลือบที่ตรงกับความต้องการของท่าน นอกจากนี้เรายังมี Template ถุงจำนวนมาก ซึ่งลูกค้าที่ไม่ได้กำหนดขนาดถุงแน่นอนสามารถแจ้งขนาดถุงเพื่อให้เราเลือก Template ถุงที่ใกล้กับความต้องการของท่านมากที่สุดเพื่อที่จะเสนองานในราคาที่ถูกลงได้ เรายังมีแรงงานสำหรับการทำถุงโดยเฉพาะจำนวนมาก จึงสามารถเร่งงานในกรณีงานด่วนให้ลูกค้าได้ทันกำหนดที่ตั้งไว้

 

โปรโมชั่นถุงขนาดเล็ก (S) 

 

โปรโมชั่นถุงขนาดกลาง (M) 

 

โปรโมชั่นถุงขนาดใหญ่ (L) 

 

 
งานพิมพ์ออฟเซ็ท (Conventional & Digital Offset)

นามบัตร
แฟ้มบริษัท
หัวจดหมาย,ซองจดหมายและแบบฟอร์ม
ปฏิทิน
ใบปลิว,แผ่นพับ,โบรชัวร์และแค็ตตาล็อก
หนังสือ วารสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ และรายงาน
พิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ article
เมนูอาหารและเครื่องดื่มCopyright © 2013 All Rights Reserved.

บริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด
 19, 21 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 เบอร์โทรมือถือ : 091 485 5445, 084 123 9692 เบอร์แฟ็กซ์ : 02 948 4440
อีเมล : laxmirung1970@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.laxmirung.com

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553057069