ReadyPlanet.com
dot dot


Portfolio ตัวอย่างผลงาน


พิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ article

Packaging

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์

เราให้บริการพิมพ์งานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการคุณภาพงานสูง ด้วยระบบ FM Screen งานพิมพ์ของเราให้สีสันที่สดใสกว่างานพิมพ์ปกติ อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า นอกจากนี้ระบบงานของเรายังป้องกันการปลอมแปลงสินค้าได้เนื่องจากระบบการพิมพ์ FM Screen ของเราให้ความละเอียดในการพิมพ์ถึง 20 ไมครอนจึงแทบจะมองไม่เห็นเม็ดสกรีน ซึ่งถ้ามีการลอกเลียนแบบบรรจุภัณฑ์จะเห็นเม็ดสกรีนบวมชัด ท่านจึงสามารถแยกแยะระหว่างงานพิมพ์จริงและของลอกเลียนแบบได้โดยใช้เพียงกล้องขยายส่องดูงาน 

เรายังมีทีมให้คำปรึกษาออกแบบงานบรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบตั้งแต่ ป้ายแขวน, กล่องอ็อฟเซ็ท, กล่องอ็อฟเซ็ทปะลูกฟูก, กล่องไดคัท, ถุง, ฉลากสินค้า, ฯลฯ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดงานพิมพ์ออฟเซ็ท (Conventional & Digital Offset)

นามบัตร
แฟ้มบริษัท
หัวจดหมาย,ซองจดหมายและแบบฟอร์ม
ปฏิทิน
ใบปลิว,แผ่นพับ,โบรชัวร์และแค็ตตาล็อก
หนังสือ วารสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ และรายงาน
ถุงกระดาษ
เมนูอาหารและเครื่องดื่มCopyright © 2013 All Rights Reserved.

บริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด
 19, 21 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 เบอร์โทรมือถือ : 091 485 5445, 084 123 9692 เบอร์แฟ็กซ์ : 02 948 4440
อีเมล : laxmirung1970@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.laxmirung.com

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553057069